طرح شهید بابایی
صاحبان مسائل

بنیاد ملی نخبگان، در راستای ارتقای «زیست‌بوم علم – فناوری – اقتصاد و مدیریت» کشور و افزایش اثرگذاری اجتماع نخبگانی کشور بر این زیست‌بوم، از توسعۀ رویدادهای رقابتی مسئله‌محور که حول مسائل صنعت و جامعه شکل می‌گیرند، در قالب «طرح شهید بابایی» حمایت می‌کند.
در این راستا، بنیاد تا کنون مجموعه‌های متعددی که توانمندی برگزاری رویدادهای مسئله‌محور با داوری‌های علمی و پی‌گیری نتایج آن‌ها تا حصول نتیجه را دارند شناسایی کرده است و با اعطای کمک‌هزینه و امتیاز فعالیت نخبگانی، اجتماع نخبگانی را برای شرکت در این‌گونه رویدادها ترغیب می‌کند.
لذا بنیاد ملی نخبگان از تمام شرکت‌ها ، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی که حداقل یکی از اهداف زیر را دنبال می‌کنند دعوت می‌نماید با طرح موضوع با بنیاد ملی نخبگان، در این طرح مشارکت نمایند:
۱. شرکت‌ها و نهاد‌هایی (دولتی و غیردولتی) که مشکل یا مشکلاتی حل‌نشده دارند که حل آن‌ها، در کنار تخصص لازم، نیاز به خلاقیت دارد و به رقابت گذاشتن آن در میان جمع وسیعی از افراد مستعد، می‌تواند منجر به دست‌یابی به راه حل بهینه شود.
۲. شرکت‌هایی که به‌دنبال شناسایی استعدادهای برتر و جذب یا سرمایه‌گذاری روی آن‌ها هستند و از طریق این رقابت‌ها می‌توانند نیروی انسانی مستعد دارای قابلیت حل مسئله‌های اصلی خود را شناسایی و سپس جذب و یا روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
دبیرخانۀ شورای راهبری
طرح توسعۀ رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی)
بنیاد ملی نخبگان